GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Enligt Dataskyddsförordningen ska alla som hanterar personuppgifter berätta vilka uppgifter som hanteras, varför och hur en gör för att få sina uppgifter raderade.


Vilka uppgifter samlas in?

Från de hushåll som vill gå med i Röddinge byalag, samlar styrelsen in ett antal personuppgifter; närmare bestämt namn och adress. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan administrera byalagets verksamhet, informera och kontakta medlemmarna.


Även foton räknas som personuppgifter och det tas ibland foton vid byalagets arrangemang. Dessa foton kan komma användas i byalagets kommunikation, publiceras på roddingebyalag.se och i byalagets grupp på Facebook. Den som inte alls vill bli fotograferad kan berätta detta för någon i styrelsen.

Fotografen ansvarar för att informera om att ett foto/film kommer att samlas in för publicering.


Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar personuppgifterna så länge hushållet är medlem hos byalaget. Det åligger dock varje medlem att själv gå ur Facebookgruppen vid avslutat medlemskap och radera eventuella personuppgifter som medlemmen inte vill ha kvar där.


Byalaget arkiverar protokoll och viss annan dokumentation från föreningens verksamhet som kan anses ha värde för föreningen, och däri kan personuppgifter finnas.