Kultur

Kultur och Kyrka


Röddinge ligger vid Fyledalens norra sluttning, öppen odlingsmark gränsar till byn medans dalsidan ned mot Fyleån i söder består av skogsmark.


En gravhög, anlagd  under bronsåldern ligger i den mest höglänta delen av byn.


Miljön Är karaktäristisk får den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då bykärnan från att ha varit en dominerad av gårdar övergår till att präglas av gatuhusbebyggelse.


Röddingeberg åskådliggör sammansmältningen av tradionellt skånskt byggnadsskick och svenskt gårdsmönster.


Kyrkan anlades som romersk absidkyrka i slutet av 11- eller början av 1200-talet med långhus, längre och smalare kor samt halvrund absid, medan torn och vapenhus tillkommit senare.


1877 skedde stora förändringar, dock utan att den medeltida karaktären helt suddades ut. Efter branden den 27 dec 1928 har denna ålderdomliga prägel åter kommit fram.


Valven är smyckade med kalkmålningar av Everlövsmästaren. Motiven är hämtade ur skapelsehistorien och syndafallet, liknelsen om den rike mannen och Lasarus och om de sju dödssynderna. Också en framställning av Kristus såsom Världsdomaren med Maria och Johannes på båda sidor.Cederbergska släktföreningen, Släktbladet och Röddingenytt


Cederbergska släktföreningen utger 1-2 gånger per år tidskriften Släktbladet, och varje nummer inleds med en artikel, Röddingenytt, som jag i egenskap av Byalagets kontaktperson skriver.


Samtliga Röddingenytt från och med 2012 finns nu samlade HÄR, och nya artiklar kommer fyllas på efter hand.


Jag tar gärna emot tips till ämnen att skriva om, då mina förråd börjar tryta.

 

tel 0417-420 23

Bengt-goran.hansson@telia.com


Källa/Bilder: Sv. Kyrkan Lövestad