Välkomna till Röddinge Byalag


Byalaget är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att värna om bygdens traditioner och historia, arbeta för bygdens framtida utveckling och tillvarata bygdens intressen. Byalaget skall även arbeta för en samvaro i enighetens och hjälpsamhetens anda

Mycket mer om Byalaget och dess aktiviteter kan du läsa mer om här på vår hemsida.


Glöm inte att vi även finns på Facebook och Instagram, gilla oss gärna där.Organisationsnummer: 802497-6212