Årsmöte

Röddinge Byalag

En del av Fyledalen

Årsmöte Röddinge byalag

Den 15 Mars  kl. 18:00

i Röddinge skolaEfter årsmötet bjuder byalaget på bullar, pålägg, dryck samt kaffe med kaka.

Ärenden till årsmötet ska vara inlämnade senast måndagen den 11 mars.


Enligt föreningens stadgar har medlemmar rösträtt vid årsmötet, medlem är den som betalat medlemsavgiften senast när mötet öppnas.


Medlemsavgiften är 100 kr/vuxen eller 200kr/familj. Betala gärna medSwish 123 570 58 35, om inte det är möjligt med Bankgiro 5826-0480. Glöm inte ange ert namn!


Under punkt Övrigt, kommer styrelsen att informera om de pågående processerna kring biogasindustrin och den arbetsgrupp om hemberedskap som bildats att informera om vad som är på gång.

Varmt välkomna till årsmötet!Välkommen

Styrelsen