Lucia & Auktion

Röddinge Byalag

En del av Fyledalen

Luciafirande och julauktion i Röddinge

Fredagen den 8/12 kl 18


Kvällen börjar med ett stämningsfullt Luciatåg i Röddinge kyrka under ledning av kyrkomusiker Helen Lindqvist.


Därefter samlas vi alla i skolan för att umgås och dricka luciakaffe. 


Kvällen avslutas med den spännande och viktiga Julauktionen. Auktionsförrättare är Isak Ekelund.


Gåvor till auktionen emottages tacksamt.

Vi finns/det är öppet/ i skolan auktionsdagen kl 17-17.50. Det går också att läman sitt auktionsgods till Reet och Bengt Göran Hansson i f.d Prästgården.