Boulekväll

Röddinge Byalag

En del av Fyledalen


På fredag den 8 september kl 18.00 samlas vi som är sugna på att spela boule.

Ta med mat, dryck och gärna egna klot och kom till byns boulebana vid skolan.

Byalaget sätter upp tältet och tänder grillarna!

Välkomna!