Röddinge Byalag

En del av Fyledalen

GÅ EN TIPSRUNDA


  • Bege dig till startpunkten (ANSLAGSTAVLAN)
  • Surfa in på den mobilanpassade hemsidan https://play.gpsquiz.com 
  • Gå tipsrundan genom att med hjälp av kartan
  • Se frågor i telefonen och sök upp och lösa dessa.
  • En fråga blir tillgänglig då du är tillräckligt nära dess GPS-position
  • Cirka 15m har frågan en gränsradie på
  • Skicka in dina svar och lösningar på uppgifterna då du är färdig