Vad händer 2021

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Kurs i singlade bollar

Har genomförts

Julgrandständning

28/11

16:30

Smedjan

Julgransförsäljning

5/12

13-15

Röddingeberg

Lucia och luciakaffe

10/12

18:00

Röddinge kyrka

Höststädning

31/10

Har genomförts

Busshållplatsen


Äldreutflykt

 8 september

Har genomförtsVårstädning

25 April

Har genomförtsÅrsmöte

Framskjutet pga läget

Har genomförtsGökotta

16 Maj

Har genomförts

VAD HÄNDE 2020

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Årsmöte Röddinge Byalag

13 Mars

Har genomförts

Röddinge Skola

Vårstädning i Röddinge

19 April

Har genomförts

Lekplatsen

Samråd / Information Rv 11 2+1

5 Maj

Har genomförtsGökotta

10 Maj

Har genomförts

Smedjan

Digital Tipsrunda i Röddinge

Hela hösten

Har genomförts


Höststädning

7/11

Har genomförtsJulgranständning

INSTÄLLT

Har genomförtsJulgransförsäljning

6/12

Har genomförts

Röddingeberg

Se framsida, facebook, instagram

Luciatåg utomhus vid kyrkan

INSTÄLLT

Har genomförts


VAD HÄNDE 2019

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Städning lekplats

14 april

10.00

Lekplatsen

Valborgsmässofirande

30 april

19.30

Kistebäck

Gökotta

19 Maj

07.00

Samling Smedjan

Midsommarfirande

21 juni

13.30

Skolan

Äldreutflykt

23 juli

11.00

Skolan

Planeringsmöte England

30 juli

19.00

Skolan

Fylingdales kommer

21-26/8

-

-

-

Oktoberfest

11 okt

18.30

Skolan

Julgranständning

29 nov

19.30

Smedjan/korset

Julfest

4 dec

18.15

Skolan

Lucia m auktion

6 dec

18.30

Skolan/kyrkan

Julgransförsäljning

8 dec

13 - 15

Röddingeberg