Vad händer 2021

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Höststädning

31/10

10:00

Pilen

Äldreutflykt

 8 september
Vårstädning

25 April
Årsmöte

Framskjutet pga läget
Gökotta

16 Maj

VAD HÄNDE 2020

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Årsmöte Röddinge Byalag

13 Mars

18.30

Röddinge Skola

Vårstädning i Röddinge

19 April

10.30

Lekplatsen

Samråd / Information Rv 11 2+1

5 Maj
Gökotta

10 Maj

07.00

Smedjan

Digital Tipsrunda i Röddinge

Hela höstenHöststädning

7/11
Julgranständning

INSTÄLLT
Julgransförsäljning

6/12

13-15

Röddingeberg

Se framsida, facebook, instagram

Luciatåg utomhus vid kyrkan

INSTÄLLTVAD HÄNDE 2019

Händelse

Datum

Tid

Plats

Länk

Städning lekplats

14 april

10.00

Lekplatsen

Valborgsmässofirande

30 april

19.30

Kistebäck

Gökotta

19 Maj

07.00

Samling Smedjan

Midsommarfirande

21 juni

13.30

Skolan

Äldreutflykt

23 juli

11.00

Skolan

Planeringsmöte England

30 juli

19.00

Skolan

Fylingdales kommer

21-26/8

-

-

-

Oktoberfest

11 okt

18.30

Skolan

Julgranständning

29 nov

19.30

Smedjan/korset

Julfest

4 dec

18.15

Skolan

Lucia m auktion

6 dec

18.30

Skolan/kyrkan

Julgransförsäljning

8 dec

13 - 15

Röddingeberg