Styrelse / Kontakt

Styrelse och arbetsgrupper

Ordförande / Ålderman

Staffan Ekelund - 070-625 68 66

 

Ledamot

Jonas Frid, vice ordförande

Lennart Widelöv, medlemsregister

Rolf Ekelund, Kassör

Alice Bindby, sekreterare roddingebyalag@roddingebyalag.se


Suppleanter     

Maria Åkesson

Sven Nilsson

Erik Larsson

​Reet Hansson

Marie Bech

Kulturgruppen

Sammankallande: Christine Bergman

  

Cederbergska släkten:

Bengt Göran Hansson

 

Valberedning:

Sammankallande: Sven Nilsson

Anne-Marie Olsson, Marie Bech, Margareta Fries


Webredigering:

Henric Sjöstrand på uppdrag av styrelsen

Kontakt: skicka till byalaget


Medlemsregister:

Lennart Widelöv

Kontakt: medlemsregister@roddingebyalag.se Skicka brev eller försändelser:

Röddinge Byalag

c/o Alice Bindby

Röddinge byaväg 49

27592 SJÖBO


 
 
 
 
 

Kontaktformulär