Biogasprojektet Röddinge

BIOGASFABRIK


projektering av fabrik norr om Röddinge

Projektgrupp


Sammankallande:

Bengt Göran Hansson


Övriga deltagare:

Reet Hansson

Staffan Ekelund

Jonas Frid

Nils Anders Olsson

Jonas Havlund

Per Levenskog

biosgas 2012 YA
Skd2022
ya2020