Styrelsen med arbetsgrupper

Ordförande / Ålderman

Staffan Ekelund - 070-625 68 66

 

Vice Ordförande

Jonas Frid

 

Sekreterare (uppläggning på hemsida/soc.media)

Alice Bindby

roddingebyalag@roddingebyalag.se

 

Kassör

Rolf Ekelund

 

Vice sekreterare

Margareta Fries

 

Suppleanter     

Lena Johannesson

Sven Nilsson

Erik Larsson

​Reet Hansson

Marie Bech

Kulturgruppen

Sammankallande: Alice Bindby

 

Med hjälp av:

Staffan Eliasson, Bengt-Göran Hansson,

Jan Friheden, Reet Hansson, Agneta Uggla 

 

Cederbergska släkten:

Bengt-Göran Hansson

 

Valberedning: valberedningen@roddingebyalag.se

Sammankallande: Jan Friheden

Sven Nilsson, Anne-Marie Olsson


Webredigering:

Henric Sjöstrand på uppdrag av styrelsen

Kontakt: skicka till byalaget


Medlemsregister:

Lennart Widelöv på uppdrag av styrelsen

Kontakt: medlemsregister@roddingebyalag.se Skicka brev eller försändelser:

Röddinge Byalag

c/o Alice Bindby

Röddinge byaväg 49

27592 SJÖBO


 
 
 
 
 

Kontaktformulär