Följ oss:

Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation ) gäller inom EU.

Syftet med dataskyddsförordningen är modernisering, harmonisering, stärkta rättigheter för den enskilde och klargörande av ansvar med andra ord: ordning och reda.


Vad innebär den för dig som är medlem i Röddinge Byalag?


Röddinge byalag är en ideel förening, politiskt obunden, vars syfte enl stadgarna ska verka för en positiv utveckling av Röddinge med människan och naturen i centrum samt tillvarata invånares och föreningars lokala intresse.


Vad använder vi dina personuppgifter till?


Dina medlemsuppgifter (namn och ev. adress) används till att administrera ditt medlemskap, ge löpande information, när vi har aktiviteter.


När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra ändamål för Röddinge byalag.


Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/


Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i enlighet med andra tillämpliga lagar.

När du betalar in ditt medlemskap för det nya året ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter.


Du som medlem har rättighet att begära ut alla uppgifter som Röddinge byalag har registrerat om dig.


För att avregistrera sig som medlem ska du inte avlägga avgiften inför kommande år, du som väljer att inte vara medlem ska till Röddinge Byalag meddela detta direkt så vi kan stoppa utskick m.m. till dig. Röddinge Byalag vill att du skickar in avsägelse av medlemskap skriftligen via kontakt-fliken.


Ovan innebär att du som medlem redan vid inbetalning av medlemsavgift godkänner att vi kan publicera foto där det är tydligt vem som är med på fotot, eller namn, samma gäller om någon annan publicerar något om dig på facebook på Röddinge byalags sida.


När det fotograferas så informeras det tydligt, om vi inte får ok från alla så kommer foto att "blurras" så igenkännande inte kan ske.


Vänligen Röddinge Byalags styrelse

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera